Από την Ελληνική Επανάσταση έως και την Οθωνική περίοδο | 1821-1827