1940-1946 | Οι Γερμανοί στην Ελλάδα, η ίδρυση της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής