Από την Ελληνική Επανάσταση έως και την Οθωνική περίοδο | 1822-1827