Από την Ελληνική Επανάσταση έως και την Οθωνική περίοδο | 1832-1862